Andreas Skjelde

Styreleder

Brief info

Navn: Andreas Skjelde

Alder: 25

Hva gjør du på?

Jeg studerer master på NHH i siviløkonomi.

Hvorfor er du med i

Jeg er med i Laget fordi jeg brenner for at studenter skal få bli kjent med Jesus, og gjennom Laget får man en stemme og får være med å løfte opp Jesus gjennom ulike arrangementer somSkepsisuken og Godhetsuka.

Hav

skal gskje i stud laget

Jeg øsnker at Studentlag skal bli en større aktør innen for studsamfunnet samtidig som vi kan være med å fremme våre synspunkter og verdier og bringe evangeliet til studenter.

På fritiden liker jeg å lese bøker, være med venner, spille fotball, trene, gå på fjellturer. Jeg er også interessert ulike tema som i økonomi, politikk, teologi og trosforsvar.

Hva ønsker du å se i Bergen?

stud arb. drømmer

Hvorfor mener du at man skal bli med i LageT?

Hvorfor ikke+ Bli med i Laget for at du kan vbli med å pårvikre trodd elsket, ettersfulgt. Samtidig kan du få muligheten til å bli bli med i et goddt miljø, et miljø som vil utfordre deg og utruste deg til å stå opp for troen din og få andre til å komme til tro.k I tillegg får man blir med på kiule arrangementer som studlaget arrangerer!

Leave a Reply

Bergen Kristne Studentlag 2020. All Rights Reserved.